ยาฆ่าหญ้า

ยาฆ่าหญ้า
Agriculture

ประเภทของยาฆ่าหญ้า

สำหรับการทำเกษตรกรรมแล้วสิ่งที่กวนใจที่สุดคือวัชพืชที่กำจัดได้ยากแสนยาก จะให้มานั่งถอนทีละต้นก็คงจะไม่ทันกิน เพราะกว่าจะถอนต้นสุดท้ายเสร็จ ต้นแรกก็งอกขึ้นมาใหม่แล้ว การเลือกใช้ยาฆ่าหญ้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรหลายคนเลือกใช้ ซึ่งในการใช้ยาฆ่าหญ้า ถ้าใช้อย่างถูกวิธีและถูกประเภทก็จะให้ผลดีมากกว่าผลเสียได้ วันนี้มาดูกันก่อนดีกว่ายาฆ่าหญ้านั้นมีประเภทใดบ้าง ซึ่งในวันนี้จะเป็นการจำแจกประเภทจากช่วงเวลาของการใช้ ประเภทของยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหญ้าประเภทก่อนปลูก  จัดเป็นสารเคมีที่ใช้พ่นก่อนการตรียมดิน เพื่อฆ่าวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อน แล้วจึงไถเตรียมดิน หรือใช้พ่นฆ่าวัชพืชแทนการเตรียมดินแล้วปลูกพืชเลย สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ ไกลโฟเซท (Glyphosate), พาราควอท หรือที่รู้จักกันดีในนาม กรัมม๊อกโซน (Gramoxone) โดยยาฆ่าหญ้าประเภทนี้จะเป็นยาดูดซึมเพื่อใช้ป้องกันการขึ้นของหญ้า  ยาฆ่าหญ้าประเภทก่อนงอก หรือที่เรียกกันว่ายาคุมนั่นเอง เป็นสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นหลังปลูกพืช และก่อนที่วัชพืชจะงอกในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน 10 วัน เป็นการฉีดพ่นลงไปในผิวดินโดยตรง สารเคมีพวกนี้จะเข้าไปทำลายวัชพืชทางส่วนของเมล็ด ราก และยอดอ่อนใต้ดิน โดยต้องฉีดพ่นในสภาพที่ดินมีความชื้นเหมาะสม สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ บิวทาคลอร์, เพรททิลาคลอร์, อ๊อกซาไดอะซอน ยาฆ่าหญ้าประเภทหลังงอก หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า ยาฆ่าหญ้า เป็นสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นหลังจากวัชพืชงอกขึ้นมาแล้วในช่วงเวลาเกินกว่า 10 วันขึ้นไป โดยพยายามฉีดพ่นให้สัมผัสส่วนของวัชพืชให้มากที่สุด สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มยา 2,4-ดีโซเดียมซอลท์ หรือที่รู้กันในชื่อ ยาช้างแดง, ยาโปรปานิล ฟิโนซาพรอบ-พี-เอทิล ข้อควรระวังคือ   การใช้ยาฆ่าหญ้าเบื้องต้น 1. […]

Read More